Beint á efnisyfirlit síðunnar

Upplýsingar

Almennar upplýsingar
Félagsstofnun stúdenta annast rekstur Stúdentagarða. Hlutverk þeirra er að bjóða námsmönnum við Háskóla Íslands til leigu hentugt og vel staðsett húsnæði á sanngjörnu verði. Húsnæðið er af ýmsum stærðum og gerðum. Fyrir einstaklinga er boðið upp á einstaklingsherbergi, tvíbýlisherbergi og íbúðir (studio), tveggja herbergja íbúðir fyrir pör (paríbúðir) og tveggja, þriggja og fjögurra herbergja íbúðir fyrir fjölskyldur. Á háskólasvæðinu sjálfu eru; Oddagarðar, Hjónagarðar, Vetrargarðar og Ásgarðahverfið við Eggertsgötu 2-34, Gamli Garður við Hringbraut og Skerjargarður við Suðurgötu 121. Skuggagarðar eru við Lindargötu 42, 44, 46 og 46A. Skjólgarðar við Brautarholt 7 og Skógargarðar eru við Skógarveg í Fossvoginum, 2-3 herbergja fjölskylduíbúðir. Allt húsnæði Stúdentagarða hefur aðgang að tölvuneti HÍ. Leigutökum er með öllu óheimilt að halda gæludýr, þ.m.t. hunda, ketti, fugla eða nagdýr, til styttri eða lengri tíma.

 
Umsóknir
Umsóknum um garðvist þarf að skila með rafrænum hætti á umsóknarformi sem er að finna undir flipanum "Umsókn" í aðalvalmynd heimasíðunnar. Nýnemar við Háskóla Íslands geta ekki sótt um húsnæði hjá Stúdentagörðum fyrr en 1. júní, eða um 3 mánuðum fyrir upphaf náms. Ef nám er hafið að vori, getur nýnemi sótt um frá 1. október. Skráðir nemendur við HÍ geta sótt um garðvist hvenær sem er ársins. Með því að senda inn umsókn sína gefur umsækjandi Stúdentagörðum heimild til að sannreyna uppgefnar upplýsingar og senda inn fyrirspurn um húsnæðiseign sína til Fasteignamats ríkisins, fjölskyldustærð eða barnafjölda til Hagstofu Íslands og námsframvindu og/eða greiðslu skrásetningargjalda til Háskóla Íslands.

 
Úthlutanir
Húsnæði á Stúdentagörðum er almennt úthlutað til eins árs í senn. Á Gamla Garði er tímabilið þó aðeins frá 29. ágúst til 25. maí (9 mánaða samningar). Stuðst er við úthlutunarreglur Stúdentagarða við úthlutun húsnæðis (sjá reglur undir flipanum umsókn). Skrifstofa Stúdentagarða sendir umsækjendum tilkynningu um úthlutun á það tölvupóstfang, sem skráð er á umsóknina. Úthlutun og veru á biðlista skal staðfesta á heimasíðu Stúdentagarða fyrir tiltekinn tíma.  Úthlutað er allt árið í það húsnæði, sem losnar á öðrum tímum ársins, samningar þá gerðir til loka yfirstandandi leigutímabils.

 
Samningar / Gjaldskrá
Úthlutunarhafi skrifar undir leigusamning áður en húsnæðið er afhent. Allir leigusamningar enda í ágúst, hvert ár. Í apríl mánuði leita Stúdentagarðar eftir upplýsingum frá íbúum en þá er þeim skylt að fara inn á heimasíðu FS- "mínar síður" og svara hvort þeir óski eftir endurnýjun leigusamnings eða ekki. Allir íbúar verða að sinna þessu árlega. Samningar endurnýjast að þeim tíma liðnum rafrænt, að uppfylltum skilyrðum úthlutunarreglna (sjá reglur undir Umsóknir). 
 
  • Aukaafrit af leigusamningi kostar 1000 kr.
  • Umsýslugjald fyrir hvern stofnaðan samning og fyrir endurnýjun samnings og framlengdan er 4.000 kr.
  • Milliflutningsgjald er 10.000 kr.
  • Allir þeir sem eiga lögheimili utan Íslands greiða tryggingafé áður en að undirritun samnings kemur sem samsvarar einni mánaðarleigu eða að lágmarki kr. 70.000 kr, ef mánaðarleiga er lægri.
  • Tölvuaðstoð -útkall sem fellur á íbúa v/bilunar í eigin búnaði 3200 kr.
  • Bílastæðaopnari (við Skjólgarða og Brautarholt) - 15.000 kr sem fæst endurgreitt við skil á opnara.
  • Geymsla á húsgögnum (rúm/ísskápar ofl) er 7.500. Í því gjaldi er vinna við að fjarlægja húsgagnið, akstur, geymsla og koma því aftur fyrir, við lok leigusamnings.
 
 
Húsgögn
Húsgögn fylgja herbergjum á Gamla Garði og Oddagörðum, en unnt er að fá rúm, borð og stól inn í aðrar íbúðir gegn 15.000 króna greiðslu.

 
Flutt í nýtt húsnæði
Á leigusamningi kemur fram hvenær leigusamningur hefst og er hægt að sækja lykil frá og með þeim degi á skrifstofu Umsjónar fasteigna, sem er  til húsa í Eggertsgötu 6 og er opið frá 09.00-13.00. Við móttöku húsnæðis framvísar leigutaki undirrituðum leigusamningi. Úttekt er gerð á húsnæðinu áður en leigjendaskipti verða. Leigjandi fær síðan 7 daga frest til að gera athugasemdir við úttektina. Athugasemdunum, ef einhverjar eru, skal skila á sérstöku eyðublaði sem leigjandi fær við móttöku húsnæðisins. Að þeim tíma liðnum er litið svo á, að úttektin sé samþykkt.

 
Uppsögn/skil á húsnæði
Húsnæði er sjálfkrafa sagt upp við lok leigusamnings. Þeir sem hyggjast búa áfram á görðum eftir að samningstímabili lýkur, þurfa að biðja um framlengingu samnings fyrir 20. apríl ár hvert.  Ef húsnæði er sagt upp áður en leigutíma lýkur skal nota þar til gert uppsagnarform á heimasvæði leigjandans. Stúdentagarðar áskilja sér rétt á þriggja mánaða uppsagnarfresti á leigutímabilinu. Uppsagnarfrestur styttist ef skrifstofa Stúdentagarða getur útvegað nýjan íbúa fyrr, en fresturinn verður þó aldrei styttri en einn mánuður frá uppsögn. Umsjón fasteigna framkvæmir úttekt, þegar íbúð hefur verið tæmd og þrifin. Ekki er gengið frá uppgjöri fyrr en úttektareyðublað og greiðslukvittun fyrir síðustu mánaðarleigu liggja fyrir.

 
Húsaleiguábyrgð
Íslenskir leigutakar þurfa ekki að reiða fram fyrirframgreiðslu eða húsaleiguábyrgð af neinu tagi, heldur greiða umsýslugjald, sem innheimtist samtímis fyrstu húsaleigu. Gjald þetta sem er 4,000.- greiðist einu sinni á ári og er ekki endurgreitt. Allir þeir sem ekki eiga lögheimili á Íslandi greiða tryggingarfé áður en að undirritun samnings kemur sem samsvarar einni mánaðarleigu eða að lágmarki kr. 70.000, ef mánaðarleiga er lægri. Tryggingarfé þetta er að fullu endurgreitt við brottför, séu allir reikningar greiddir og engar skemmdir hafi orðið á húsnæðinu eða fylgihlutum þess. Tryggingarfé er endurgreitt með verðbótum.

 
 
Húsnæðisbætur
Hægt er að sækja um húsnæðisbætur vegna leigu á öllu húsnæði Stúdentagarða, en leigusamningar þurfa að gilda í lágmark 3 mánuði. Leigjendur sækja sjálfir um það á www.husbot.is