Leiðbeiningar

Leiðbeiningar

Að fylla út umsókn


Fyllið umsóknina út eins nákvæmlega og unnt er. Heimilt er að vísa umsókn frá ef hún er talin ófullnægjandi eða ef upplýsingar reynast rangar. Í þeim tilfellum sem umsókn er hafnað er umsækjandi látinn vita með tölvupósti. Með því að senda inn umsókn sína gefur umsækjandi Stúdentagörðum heimild til að sannreyna uppgefnar upplýsingar og senda inn fyrirspurn um húsnæðiseign til Fasteignamats ríkisins, lögheimili, fjölskyldustærð eða barnafjölda til Þjóðskrár og námsframvindu eða greiðslu skrásetningargjalda til Háskóla Íslands.
     

1. Veljið tegund íbúðar
Einstaklingsíbúð fyrir einstakling, fjölskylduíbúð fyrir einstakling/fólk með barn/börn og paríbúð fyrir barnlaus pör

  • Tilgreina skal hvenær umsækjandi hóf núverandi nám við HÍ. 
  • Tilgreina skal hvenær umsækjandi áætlar námslok í núverandi námi. 
  • Tilgreina skal við hvaða deild umsækjandi stundar núverandi nám.
  • Tilgreina skal hvaða námsbraut umsækjandi stundar nám sitt við. 

2. Fylla skal út samsvarandi og umbeðnar upplýsingar fyrir maka þegar það á við
Fylla verður í reitinn „upplýsingar um maka“ ef sótt er um paríbúð

  • Þegar sótt er um fjölskylduhúsnæði skal tilgreina nöfn barna í fyrra svæðið og fæðingardag þeirra í seinna svæðið.
  • Æskilegt er að gefa upp auka símanúmer t.d. hjá foreldrum eða ættingjum ef þörf krefur.
  • Gefa skal upp það tölvupóstfang sem umsækjandi vill að Stúdentagarðar noti til að svara umsókninni og öðrum samskiptum við umsækjanda.
  • Einnig getur umsækjandi gefið upp aðrar upplýsingar óski hann þess t.d. fjölskylduhagi, húsnæðismál o.þ.h.

Mikilvægt er að auðvelt sé að ná í umsækjendur ef breytingar verða á biðlistum og því verða upplýsingar um umsækjendur að vera núgildandi.

Notendanafn og lykilorð er sent í tölvupósti þegar umsókn hefur verið send inn. Aðganginn notar umsækjandi síðan til að fylgjast með stöðu sinni á biðlistum og staðfesta veru sína á þeim.
Sé pláss á biðlista ekki staðfest milli 1. og 5. hvers mánaðar fellur umsækjandi út af listanum og þarf að sækja um að nýju.
Umsækjendur hafa 48 klst. til að staðfesta úthlutun sem þeim berst en að þeim tíma liðnum fellur boðið niður hafi því ekki verið svarað.
Umsækjandi fellur út af biðlistum þegar hann hafnar íbúðarboði í þriðja sinn. Umsækjendum er bent á að kynna sér gildandi úthlutunarreglur.